NR 03 (215) marzec 2015


Pobierz aktualny numer

 

 


 

 

 

 

UWAGA !

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikując materiał nadesłany redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść, która może być sprzeczna z naszymi poglądami. Korespondencji i materiałów nie zamawianych nie zwracamy! Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania materiałów.

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE”
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

Redaguje zespół: Józef Nosal (red. naczelny), Marta Król, Maria Kawalec, Elżbieta Michalik, Zuzanna Rogala, Ewa Szukała, Wiesław Tyburowski, Justyna Zegarowska

Druk: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie

Adres redakcji: ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek; E-mail: wiadomosci@konto.pl

Nr konta: BSR w Krakowie O/Brzostek Nr: 49 85890006 0080 0210 2062 0001