NR 06 (218) czerwiec 2015

 

 

►Pobierz aktualny numer

 

 


 

Materiały do lipcowego numeru prosimy przesyłać do 30 czerwca na adres: wiadomosci@brzostek.pl
Materiały niezamówione będą drukowane w miarę możliwości.

 

UWAGA !

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikując materiał nadesłany redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść, która może być sprzeczna z naszymi poglądami. Korespondencji i materiałów nie zamawianych nie zwracamy! Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania materiałów.

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE”
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

Redaguje zespół: Urszula Kobak, Paweł Batycki, Marta Król, Maria Kawalec, Elżbieta Michalik, Zuzanna Rogala, Jacek Samborski, Piotr Szczepkowicz, Ewa Szukała, Wiesław Tyburowski, Justyna Zegarowska

Druk: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie

Adres redakcji: ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek; E-mail: wiadomosci@brzostek.pl

Nr konta: BSR w Krakowie O/Brzostek Nr: 49 85890006 0080 0210 2062 0001